Perkthim holandisht shqip online dating


15-Oct-2017 18:02

Përpjekjet ekstra për ta bërë të xhirojë në makina më të vogla do t’u lihen atyre që duan ta përdorin në to.Për të shmangur ngatërresa të tmerrshme, ju lutemi, shqiptojeni -në te fjala ‘GNU’, kur është fjala për emrin e projektit.Dua të sigurohem që çdo version i GNU-së do të mbesë i lirë.Kam gjetur mjaft programues të tjerë që janë të ngazëllyer për GNU-në dhe duan të ndihmojnë.Jam i mendimit që Rregulli i Artë kërkon që, nëse më pëlqen një program, ta ndaj atë me të tjerë persona që mund ta pëlqejnë.Shitësit e software-it duan t’i përçajnë përdoruesit dhe t’i mposhtin, duke e bërë çdo përdorues të pranojë që nuk do të ndajë gjë me të tjerët.Thuajse është përfunduar një shell (interpretues urdhrash).

perkthim holandisht shqip online dating-30

Free sex chat 1 on 1 no sign up

Mund t’u sjellë më tepër para, por në përgjithësi u kërkon të ndihen në përplasje me të tjerë programues, se sa të ndihen si shokë.GNU-ja, që është shkurtim për Gnu's Not Unix, është emri i një sistemi të plotë software-i, të ngjashëm me Unix, të cilin po e shkruaj që ta jap lirisht te cilido që mund ta përdorë. Kontribute në kohë, para, programe dhe pajisje na janë shumë të nevojshme.Deri sot kemi përpunuesin Emacs të teksteve me Lisp për shkrim urdhrash për përpunuesin, një diagnostikues në nivel burimi, një gjenerator përtypjesh ("parser") të përputhshëm me yacc, një "linker", dhe nja 35 mjete të dobishme ("utilities").Kam dhënë dorëheqjen nga laboratori AI që t’i heq MIT-it çfarëdo justifikimi ligjor për të më ndaluar ta jap GNU-në falas.(2) Unix-i nuk është sistemi im ideal, por nuk është dhe aq i keq.

perkthim holandisht shqip online dating-76

secuestro express venezuela online dating

Veçoritë thelbësore të Unix-it duket se janë nga ato të mirat, dhe mendoj se mund të plotësoj ato që i mungojnë Unix-it, pa cenuar të parat.

Poshtëshënimet e shtuara më 1993 ndihmojnë në kthjellimin e këtyre pikave.A Day at School Acting School and Movie Stars Airport Arrival Answering Machine Apartments for Rent Bookstore Shopping Camping Under the Stars Christmas is Coming!… continue reading »


Read more